ایثار در خط خدمت،با فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور

عصر روز شنبه بیست و هشتم مهرماه نود و هفت در ساختمان موسسه ایثار تفاهم نامه ای با حضور دکتر صمیمی رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور و مهندس پور حاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار به امضاء رسید. دکتر صمیمی رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور عنوان کرد:همانطور که از اسم فدراسیون مشخص […]